Ocelové konstrukce

Celý proces výroby se odehrává za velice složitých podmínek. Faktory výroby je nutno zohlednit už při návrhu. Výběr vhodného materiálu je podstatný pro další výrobní postup a je podmíněn dalšími faktory jako je například: charakter namáhání materiálu (dynamika a statika), požadavek na deformaci, účel použití, intenzita namáhání, vliv prostředí.

Ocelové konstrukce jsou chráněny proti vlivům koroze nátěrem nebo galvanickým pozinkováním.

Ocelové konstrukce se dělí dle montáže na:

  • lehké,
  • šroubované
  • a svařované.

Svařované

U svařovaných je nutno dodržet přesný postup a zásady, což se výsledně ověřuje kontrolou prováděných svárů.

Ocelové

Ocelové konstrukce dělíme z pohledu svařování na oceli: korozivzdorné, uhlíkové-konstrukční a na technický hliník a jeho slitiny. Tyto materiály by se tedy neměly při výrobě společně používat z důvodu vlivu uhlíku na ostatní typy materiálu.

Protože nám ocelové konstrukce v současné době poskytují rychlý a moderní způsob výstavby obchodních a sportovních center, výrobních hal a skladů, je škála použití tohoto produktu velice široká.

Poskytnutí služeb společnostem jako je na příklad Setuza, Holiday Inn Praha, Coca-cola nebo Praha Florenc pro nás není výjjímkou.

Navrhneme Vám variantu řešení,
připravíme veškerou dokumentaci a provedeme kompletní zakázku na klíč dle Vašich představ.